Cezaevlerinde "İnsan Hakları Günü" kutlandı

 

Erzurum H Tipi Cezaevi

 

Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinde 10 Aralık 2003 tarihinde Cezaevi Müdürü Abdullah Demirci insan hakları ile ilgili bir konferans verdi. Abdullah Demirci, konuşmasında şunları söyledi:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni 10 Aralık 1948 tarihinde kabul etti. Otuz maddelik bu bildiri bütün dünyada insan haklarının korunmasını amaçlamaktadır. Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye ülkeler, 10 Aralık tarihini İnsan Hakları Günü olarak kutlamaktadır.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisini maddeler hâlinde özetlemek istersek;

 

1. Bütün insanlar, haklar bakımından özgür ve eşit doğarlar.

2. Hiç kimse, ırk, cins, dil, din ve siyasal düşüncelerinden dolayı kınanamaz.

3. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvencesi herkesin hakkıdır.

4. Kölelik ve kulluk yasaktır.

5. Hiç kimseye işkence yapılamaz; acımasız, insanlık dışı ve onur kırıcı ceza verilemez.

6. Herkes yasaların güvencesi altında korunur.

7. Herkes, yasalar önünde eşittir. Hiç kimseye farklı muamele yapılamaz.

8. Bütün insanlar, haklarını korumak için mahkemelere başvurma hakkına sahiptir.

9. Hiç kimse, yasal bir sebep olmadan tutuklanamaz, alıkonamaz, sürülemez.

10. Suçlanan her insan, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma hakkına sahiptir.

11. Suçlanan insana, savunma yapabilmesi için gerekli haklar sağlanmalıdır.

12. Hiç kimsenin özel hayatı, ailesi ve onuru saldırılara açık bırakılamaz.Devlet bu saldırılara karşı kişiyi korumak zorundadır.

13. Herkes serbest dolaşım hakkına sahiptir. Dilediği ülkeye gidebilir.

14. İşkenceye maruz kalan insan, yabancı bir ülkeye kaçıp, sığınma hakkı isteyebilir.

15. Her insanın vatandaşlık hakkı vardır.

16. Evlilik çağına gelen her erkek ve kadın, evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir.

17. Herkesin, mal ve mülk edinme hakkı vardır.

18. Her insanın, düşünce, inanç ve din özgürlüğü vardır.

19. Hiç kimse, düşünce ve sözlerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

20. Bütün insanlar toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.

21. Herkes doğrudan doğruya ya da seçtiği temsilcilerle ülke yönetimine katılır.

22. Herkesin, bir sosyal güvenlik çatısı altında bulunma hakkı vardır.

23. Herkes, mesleğini serbestçe seçme hakkına sahiptir.

24. Herkesin dinlenme, eğlenme ve tatil yapma hakkı vardır.

25. Her insanın, kendisi ve ailesi için insanca yaşama şartları oluşturma hakkı vardır.

26. Herkesin eğitim görme hakkı vardır. Eğitim parasızdır. İlköğretim zorunludur. Anne ve baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmekte özgürdür.

27. Herkesin, kültürel yaşama katılma ve güzel sanatların bir dalında çalışma hakkı vardır.

28. Bütün insanlar, bu bildiride yazılı hak ve özgürlüklerin uygulanmasını sağlayacak bir devlet yapılanmasını hak etmiştir.

29. Herkes bu bildirideki maddelere uyulmasının gerekli olduğunu kabul eder.

30. Bu bildirinin hiçbir maddesi, devlet, toplum ya da kişiler tarafından değiştirilemez.

 

Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi

 

Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevinde "10 Aralık İnsan Hakları Günü" kutlandı. Cezaevi öğretmenince günün anlam ve önemine uygun bir konuşma metni hazırlanarak büyük koğuşlarda anlatıldı. Diğer koğuşlara konuşma metni çoğaltılarak dağıtıldı. Cezaevinde insan hakları konulu resim, karikatür, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlendi. Yarışmada resim dalında Hakan Şerif Kara, karikatür dalında Cemal Runa, şiir dalında Mustafa Oturak, kompozisyon dalında Murat Apalan'ın eserleri dereceye girdi.

 

Kelkit Kapalı Cezaevi

 

Kelkit Kapalı Cezaevinde, "İnsan Hakları Günü" etkinlikleri nedeni ile Cumhuriyet Savcısı Remzi Deveci bir seminer verdi. Kelkit Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Soner Çelik türkü ve şarkı seslendirdi. Kelkit Belediye Başkanlığınca görevlendirilen folklor ekibi davul ve zurna eşliğinde oyunlar sergilediler.

 

Ordu Kapalı ve Açık Cezaevi

 

Ordu Kapalı ve Açık Cezaevinde "İnsan Hakları" konulu konferans düzenlendi. Ordu Barosu Avukatlarından Recep Yün bir konuşma yaptı. Hükümlü ve tutukluların moral ve motivasyonunun geliştirilmesi için Belediye Konservatuarı öğrencileri ve mahallî sanatçıların katılımı ile halk müziği konseri verildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinliklere basın da büyük ilgi gösterdi.

 

Uşak E Tipi Kapalı Cezaevi

 

Uşak E Tipi Kapalı Cezaevinde Cumhuriyet Başsavcısı İhsan Eroğul, "İnsan Hakları" konulu bir konferans verdi. Etkinlikler çerçevesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından halk oyunları ve Türk halk müziği konserleri verilerek, insan hakları günü coşkuyla kutlandı.

 

Hınıs Kapalı Cezaevi

 

Hınıs Kapalı Cezaevinde "İnsan Hakları Günü" münasebetiyle Cezaevi Öğretmeni A. Yaşar Deniz tarafından hazırlanan metinde insan haklarının tüm insanlar için devredilemez ve vazgeçilemez bir hak olduğu, insan haklarının Anayasa ve yasalarla tanındığı ve korunduğu yazıldı. Anayasamızın 12. maddesinde "Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüğe sahiptir." ifadesi ile temel hakların Devlet tarafından tanınıp, korunduğu belirtildi.

 

Samsun Kapalı Cezaevi

 

Samsun Kapalı Cezaevinde "10 Aralık İnsan Hakları Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Gökçınar başkanlığında bir sempozyum düzenlendi. Ahmet Gökçınar yaptığı konuşmada, insan haklarının önemini vurgulayarak amir ve memurların insan hakları konusunda hassas ve saygılı davranmaları gerektiğini, yaşadığımız yüzyılın insan haklarının kullanılması bakımından önemli aşamalar kaydedeceğini belirtti. Cezaevinde sosyal faaliyetlerin yapılmasının hükümlü ve tutuklular için büyük fayda sağlayacağını belirten Gökçınar, bu tür faaliyetlere her zaman destek vereceğini belirtti.

Cezaevi Müdürü Naci Sürücü ise; yaptığı konuşmada, insan hakları düşüncesinin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verdi.

Gün dolayısı ile düzenlenen kompozisyon ve karikatür yarışmalarında; kompozisyon dalında Ali Cihan Gürel, karikatür dalında Muharrem Delibalta 1 'inci oldular.

 

Ankara Çocuk Islahevi

 

Ankara Çocuk Islahevinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla konferans düzenlendi. Cezaevi Müdürü Hulusi Sağır, Sosyal Hizmet Uzmanları ve Öğretmenlerin katıldığı konferansta bir konuşma yapan Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi Abdullah Gürbüz günün anlam ve önemini belirterek, çocukları bilgilendirdi ve konu ile ilgili soruları cevapladı.

17 Aralık'ta Moğolistan Adalet ve İçişleri Bakanı ve beraberindeki heyet kurumu ziyaret etti. Heyete uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Çocuk Islahevinde; üniversiteye 1, örgün eğitime 15, Açık İlköğretime 26, Açıköğretim Lisesine 16 öğrenci devam ederken, seramik kursuna 6, meslekî eğitim kursuna 36, I. kademe okuma-yazma kursuna 2, II. kademe okuma-yazma kursuna 4, bilgisayar kursuna 16 ve tiyatro kursuna 8 çocuk gitmektedir.

 

Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi

 

Manisa E Tipi Kapalı Cezaevinde "İnsan Hakları Günü" ile ilgili konferans düzenlendi. Cezaevi 2'nci müdürleri Hulusi Trabzonlu ve Ramazan Adıyaman, Cezaevi Tabibi M. Alp Akdoğan, Cezaevi Psikologu İ. Ethem Uslu, Cezaevi Öğretmeni D. Ufuk Ilginer'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, insan haklarının tarihçesi, cezaevlerinde insan hakları, hükümlü ve tutuklu hakları, dinimizde insan hakları ve hastaların hakları anlatıldı. Soru ve cevaplarla devam eden konferans, yedi hükümlünün insan hakları konusunda yapmış oldukları araştırma yazılarının okunması ile sona erdi.

 

Çanakkale Açık Cezaevi

 

Çanakkale Açık Cezaevinde "10 Aralık İnsan Hakları Günü" kutlamaları çerçevesinde düzenlenen konferansa; konuşmacı olarak katılan 18 Mart Üniversitesi Biga İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Nazan Ünverir, uluslararası toplumların insan hakları ile ilgili birçok anlaşma ve sözleşmeleri benimsediğini belirterek, hem insan hem de özgürlüklerin kapsamı hakkında önemli tanımlar yaptı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki ana hürriyetleri korumaya dair hakları da anlatan Ünverir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kriterleri ve karar süreci ile başvuru kabullerinin şeklini ayrıntılı olarak açıkladı. Gün dolayısı ile düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında; kompozisyon dalında Hamza Uluğ birinci, Orhan Kak ikinci ve Muzaffer Çakal üçüncü olurken, şiir dalında Hamza Uluğ birinciliği, Hasan Şahingöz ikinciliği kazandı.

 

Afyon Kapalı Cezaevi
 

Afyon Kapalı Cezaevinde insan hakları ile ilgili kompozisyon yarışması düzenlendi. "İnsan Hakları ve Küresel Barış" adlı yazısı ile Ümit Engin birinci, "İnsan Haklarına Dair" yazısı ile Eyüp Ay ikinci, "Savaş ve Kazanç" adlı kompozisyonu ile Rüstem Küçüktemel üçüncü oldu.

 

Bilecik M Tipi Cezaevi

 

Bilecik M Tipi Cezaevi Müdürlüğünce "İnsan Hakları Günü" münasebeti ile hükümlü ve tutuklular arasında resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlendi.